Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SMC SERIES - ZP2

VACUUM PAD SMC SERIES - ZP2 (GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SMC SERIES - ZP2)

ZP2, Compact Pad for ZP Series Adapter

ZP2, Flat Short-type Pad for ZP2 Adapters

ZP2-AN, Nozzle Pad

ZP2, Thin Flat Pads

ZP2-*J, Bellows Pad, Multistage (Lock Ring Type)

ZP2-*MB, Bellows Pad

ZP2-ZJ, Bellows Pad

ZP2-*ZJ, Bellows Pad

ZP2-*W, Oval Pad

ZP2, Mark-free Pad

ZP2, Sponge Pad

ZP2, Heavy Duty Pad, Flat w/Rib and Thin Flat w/Rib

ZP2, Heavy Duty Pad w/Bellows

ZP2, Heavy Duty Oval Pad

 

 

ZP2-03UN, ZP2-03US, ZP2-03UU, ZP2-03UF, ZP2-03UGN, ZP2-03UGS, ZP2-04UN, ZP2-04US, ZP2-04UU, ZP2-04UF, ZP2-04UGN, ZP2-04UGS, ZP2-B06CN, ZP2-B06CS, ZP2-B06CU, ZP2-B06CF, ZP2-B06CGN, ZP2-B06CGS, ZP2-07CN, ZP2-07CS, ZP2-07CU, ZP2-07CF, ZP2-07CGN, ZP2-07CGS, ZP2-B08CN, ZP2-B08CS, ZP2-B08CU, ZP2-B08CF, ZP2-B08CGN, ZP2-B08CGS, ZP2-05UTN, ZP2-05UT S, ZP2-05UT U, ZP2-05UT F, ZP2-05UT GN, ZP2-05UT GS, ZP2-06UTN, ZP2-06UT S, ZP2-06UT U, ZP2-06UT F, ZP2-06UT GN, ZP2-06UT GS, ZP2-02AUN, ZP2-02AUS, ZP2-02AUF, ZP2-02AUU, ZP2-02AUGN, ZP2-02AUGS, ZP2-03AUN, ZP2-03AUS, ZP2-03AUF, ZP2-03AUU, ZP2-03AUGN, ZP2-03AUGS, ZP2-04AUN, ZP2-04AUS, ZP2-04AUF, ZP2-04AUU, ZP2-04AUGN, ZP2-04AUGS, ZP2-06AUN, ZP2-06AUS, ZP2-06AUF, ZP2-06AUU, ZP2-06AUGN, ZP2-06AUGS, ZP2-08AUN, ZP2-08AUS, ZP2-08AUF, ZP2-08AUU, ZP2-08AUGN, ZP2-08AUGS, ZP2-B02MUN, ZP2-B02MUS, ZP2-B02MUF, ZP2-B02MUU, ZP2-B02MUGN, ZP2-B02MUGS, ZP2-B02EUN, ZP2-B02EUS, ZP2-B02EUF, ZP2-B02EUU, ZP2-B02EUGN, ZP2-B02EUGS, ZP2-B04EUN, ZP2-B04EUS, ZP2-B04EUF, ZP2-B04EUU, ZP2-B04EUGN, ZP2-B04EUGS, ZP2-B04MUN, ZP2-B04MUS, ZP2-B04MUF, ZP2-B04MUU, ZP2-B04MUGN, ZP2-B04MUGS, ZP2-B05MUN, ZP2-B05MUS, ZP2-B05MUF, ZP2-B05MUU, ZP2-B05MUGN, ZP2-B05MUGS, ZP2-B06MUN, ZP2-B06MUS, ZP2-B06MUF, ZP2-B06MUU, ZP2-B06MUGN, ZP2-B06MUGS, ZP2-B06EUN, ZP2-B06EUS, ZP2-B06EUF, ZP2-B06EUU, ZP2-B06EUGN, ZP2-B06EUGS, ZP2-08EUN, ZP2-08EUS, ZP2-08EUF, ZP2-08EUU, ZP2-08EUGN, ZP2-08EUGS, ZP2-B08MUN, ZP2-B08MUS, ZP2-B08MUF, ZP2-B08MUU, ZP2-B08MUGN, ZP2-B08MUGS, ZP2-B08AUN, ZP2-B08AUS, ZP2-B08AUF, ZP2-B08AUU, ZP2-B08AUGN, ZP2-B08AUGS, ZP2-B10MUN, ZP2-B10MUS, ZP2-B10MUF, ZP2-B10MUU, ZP2-B10MUGN, ZP2-B10MUGS, ZP2-B15MUN, ZP2-B15MUS, ZP2-B15MUF, ZP2-B15MUU, ZP2-B15MUGN, ZP2-B15MUGS, ZP2-08ANN, ZP2-08ANF, ZP2-08ANS, ZP2-08ANU, ZP2-08ANGN, ZP2-08ANGS, ZP2-11ANN, ZP2-11ANF, ZP2-11ANS, ZP2-11ANU, ZP2-11ANGN, ZP2-11ANGS, ZP2-05UTN, ZP2-05UTS, ZP2-05UTF, ZP2-05UTU, ZP2-05UTGN, ZP2-05UTGS, ZP2-06UTN, ZP2-06UTS, ZP2-06UTF, ZP2-06UTU, ZP2-06UTGN, ZP2-06UTGS, ZP2-11UTN, ZP2-11UTS, ZP2-11UTF, ZP2-11UTU, ZP2-11UTGN, ZP2-11UTGS, ZP2-14UTN, ZP2-14UTS, ZP2-14UTF, ZP2-14UTU, ZP2-14UTGN, ZP2-14UTGS, ZP2-18UTN, ZP2-18UTS, ZP2-18UTF, ZP2-18UTU, ZP2-18UTGN, ZP2-18UTGS, ZP2-20UTN, ZP2-20UTS, ZP2-20UTF, ZP2-20UTU, ZP2-20UTGN, ZP2-20UTGS, ZP2-10MTN, ZP2-10MTS, ZP2-10MTF, ZP2-10MTU, ZP2-10MTGN, ZP2-10MTGS, ZP2-15MTN, ZP2-15MTS, ZP2-15MTF, ZP2-15MTU, ZP2-15MTGN, ZP2-15MTGS, ZP2-20MTN, ZP2-20MTS, ZP2-20MTF, ZP2-20MTU, ZP2-20MTGN, ZP2-20MTGS, ZP2-25MTN, ZP2-25MTS, ZP2-25MTF, ZP2-25MTU, ZP2-25MTGN, ZP2-25MTGS, ZP2-30MTN, ZP2-30MTS, ZP2-30MTF, ZP2-30MTU, ZP2-30MTGN, ZP2-30MTGS, ZP2-06JN, ZP2-06JS, ZP2-06JF, ZP2-06JU, ZP2-06JGN, ZP2-06JGS, ZP2-09JN, ZP2-06JS, ZP2-06JF, ZP2-06JU, ZP2-06JGN, ZP2-06JGS, ZP2-09JN-X19, ZP2-06JS-X19, ZP2-06JF-X19, ZP2-06JU-X19, ZP2-06JGN-X19 ZP2-06JGS-X19, ZP2-B10JN, ZP2-B10JS, ZP2-B10JF, ZP2-B10JU, ZP2-B10JHN, ZP2-B10JGS, ZP2-B14JN, ZP2-B14JS, ZP2-B14JF, ZP2-B14JU, ZP2-B14JGN, ZP2-B14JGS, ZP2-B14JN-X19, ZP2-B14JS-X19, ZP2-B14JF-X19, ZP2-B14JU-X19, ZP2-B14JGN-X19, ZP2-B14JGS-X19, ZP2-B15JN, ZP2-B15JS, ZP2-B15JF, ZP2-B15JU, ZP2-B15JGN, ZP2-B15JGS, ZP2-B16JN, ZP2-B16JS, ZP2-B16JF, ZP2-B16JU, ZP2-B16JGN, ZP2-B16JGS, ZP2-B16JN-X19, ZP2-B16JS-X19, ZP2-B16JF-X19, ZP2-B16JU-X19, ZP2-B16JGN-X19, ZP2-B16JGS-X19, ZP2-B25JN, ZP2-B25JS, ZP2-B25JF, ZP2-B25JU, ZP2-B25JGN, ZP2-B25JGS, ZP2-B25JN-X19, ZP2-B25JS-X19, ZP2-B25JF-X19, ZP2-B25JU-X19, ZP2-B25JGN-X19, ZP2-B25JGS-X19, ZP2-B30JN, ZP2-B30JS, ZP2-B30JF, ZP2-B30JU, ZP2-B30JGN, ZP2-B30JGS, ZP2-B30JN-X19, ZP2-B30JS-X19, ZP2-B30JF-X19, ZP2-B30JU-X19, ZP2-B30JGN-X19, ZP2-B30JGS-X19, ZP2-B04MBN, ZP2-B04MBS, ZP2-B04MBF, ZP2-B04MBU, ZP2-B04MBGN, ZP2-B04MBGS, ZP2-B06MBN, ZP2-B06MBS, ZP2-B06MBF, ZP2-B06MBU, ZP2-B06MBGN, ZP2-B06MBGS, ZP2-B08MBN, ZP2-B08MBS, ZP2-B08MBF, ZP2-B08MBU, ZP2-B08MBGN, ZP2-B08MBGS, ZP2-B10MBN, ZP2-B10MBS, ZP2-B10MBF, ZP2-B10MBU, ZP2-B10MBGN, ZP2-B10MBGS, ZP2-B15MBN, ZP2-B15MBS, ZP2-B15MBF, ZP2-B15MBU, ZP2-B15MBGN, ZP2-B15MBGS, ZP2-B20MBN, ZP2-B20MBS, ZP2-B20MBF, ZP2-B20MBU, ZP2-B20MBGN, ZP2-B20MBGS, ZP2-B15ZJS, ZP2-B15ZJS6, ZP2-B20ZJS, ZP2-B20ZJS6, ZP2-B30ZJS, ZP2-B30ZJS6, ZP2-40ZJS, ZP2-40ZJS6, ZP2-46ZJS, ZP2-46ZJS6, ZP2-40ZJN, ZP2-40ZJF, ZP2-40ZJU, ZP2-40ZJGN, ZP2-40ZJGS, ZP2-46ZJN, ZP2-46ZJF, ZP2-46ZJU, ZP2-46ZJGN, ZP2-46ZJGS, ZP2-02ZJS, ZP2-B02ZJN, ZP2-B02ZJF, ZP2-B02ZJU, ZP2-B02ZJGN, ZP2-B02ZJGS, ZP2-04ZJS, ZP2-B04ZJN, ZP2-B04ZJF, ZP2-B04ZJU, ZP2-B04ZJGN, ZP2-B04ZJGS, ZP2-06ZJS, ZP2-B06ZJN, ZP2-B06ZJF, ZP2-B06ZJU, ZP2-B06ZJGN, ZP2-B06ZJGS, ZP2-05ZJS, ZP2-B05ZJN, ZP2-B05ZJF, ZP2-B05ZJU, ZP2-B05ZJGN, ZP2-B05ZJGS, ZP2-40ZJS, ZP2-B40ZJN, ZP2-B40ZJF, ZP2-B40ZJU, ZP2-B40ZJGN, ZP2-B40ZJGS, ZP2-46ZJS, ZP2-B46ZJN, ZP2-B46ZJF, ZP2-B46ZJU, ZP2-B46ZJGN, ZP2-B46ZJGS, ZP2-3507WN, ZP2-3507WS, ZP2-3507WF, ZP2-3507WU, ZP2-3507WGN, ZP2-3507WGS, ZP2-4010WN, ZP2-4010WS, ZP2-4010WF, ZP2-4010WU, ZP2-4010WGN, ZP2-4010WGS, ZP2-5010WN, ZP2-5010WS, ZP2-5010WF, ZP2-5010WU, ZP2-5010WGN, ZP2-5010WGS, ZP2-6010WN, ZP2-6010WS, ZP2-6010WF, ZP2-6010WU, ZP2-6010WGN, ZP2-6010WGS, ZP2-4020WN, ZP2-4020WS, ZP2-4020WF, ZP2-4020WU, ZP2-4020WGN, ZP2-4020WGS, ZP2-5020WN, ZP2-5020WS, ZP2-5020WF, ZP2-5020WU, ZP2-5020WGN, ZP2-5020WGS, ZP2-6020WN, ZP2-6020WS, ZP2-6020WF, ZP2-6020WU, ZP2-6020WGN, ZP2-6020WGS, ZP2-8020WN, ZP2-8020WS, ZP2-8020WF, ZP2-8020WU, ZP2-8020WGN, ZP2-8020WGS, ZP2-4030WN, ZP2-4030WS, ZP2-4030WF, ZP2-4030WU, ZP2-4030WGN, ZP2-4030WGS, ZP2-5030WN, ZP2-5030WS, ZP2-5030WF, ZP2-5030WU, ZP2-5030WGN, ZP2-5030WGS, ZP2-6030WN, ZP2-6030WS, ZP2-6030WF, ZP2-6030WU, ZP2-6030WGN, ZP2-6030WGS, ZP2-8030WN, ZP2-8030WS, ZP2-8030WF, ZP2-8030WU, ZP2-8030WGN, ZP2-8030WGS, ZP2-04SGS, ZP2-04SGC, ZP2-06SGS, ZP2-06SGC, ZP2-08SGS, ZP2-08SGC, ZP2-10SGS, ZP2-10SGC, ZP2-15SGS, ZP2-15SGC, ZP2-32HN, ZP2-32HS, ZP2-32HF, ZP2-32HC, ZP2-300HN, ZP2-300HF, ZP2-300HC, ZP2-340HN, ZP2-340HF, ZP2-340HC, ZP2-150HTN, ZP2-150HTF, ZP2-150HTC, ZP2-250HTN, ZP2-250HTF, ZP2-250HTC, ZP2-32HBN, ZP2-32HBF, ZP2-32HBC, ZP2-150HBN, ZP2-150HBF, ZP2-150HBC, ZP2-3050HWN, ZP2-3050HWS, ZP2-3050HWF, ZP2-3050HWC,

 

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

Vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: 17/7/12 Đường số 5,Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Zalo/Call: Ms Thúy Ái- 0985.843.778
Hotline: 0985-843-778

Website: www.bomchankhong.vn

 

 

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-3050HW

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-3050HW

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-3050HW Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB

• Giác chân không ống thổi, dành cho tải vật nặng • Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-H/HT

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-H/HT

Vacuum pad SMC SERIES ZP2-H/HT Heavy Duty Pad, Flat w / Rib và Thin Flat w / Rib Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BỌT BIỂN SMC SERIES ZP2-GS/GC

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BỌT BIỂN SMC SERIES ZP2-GS/GC

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BỌT BIỂN SMC ZP2 Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG OVAL SMC SERIES ZP2-W

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG OVAL SMC SERIES ZP2-W

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG HÌNH OVAL SMC Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI 1.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI 1.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG 1.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 4.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 4.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 4.5 TẦNG Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP2-MB

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP2-MB

Giác hút ống thổi Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI ĐA TẦNG SMC SERIES ZP2-J

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI ĐA TẦNG SMC SERIES ZP2-J

• Loại ống thổi nhiều tầng • Có / không có vòng khóa Call 0985 843 778

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PHẲNG MỎNG SMC SERIES ZP2-UT/MT

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PHẲNG MỎNG SMC SERIES ZP2-UT/MT

Các giác hút chân không sê-ri ZP2 có sẵn trong 38 đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế giác hút để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại pad bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG VÒI PHUN SMC SERIES ZP-AN

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG VÒI PHUN SMC SERIES ZP-AN

Các giác hút chân không sê-ri ZP2 có sẵn trong 38 đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế giác hút để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại giác hút bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn,giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút bọt biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.

Call: 0985-843-778
GIÁC CHÂN KHÔNG LOẠI NGẮN PHẲNG SMC - ZP2

GIÁC CHÂN KHÔNG LOẠI NGẮN PHẲNG SMC - ZP2

Các giác hút chân không sê-ri ZP2 có sẵn trong 38 đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế pad để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại giác hút bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút bọt biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.

Call: 0985-843-778
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG NHỎ GỌN SMC ZP2 DÙNG CHO DÒNG ZP

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG NHỎ GỌN SMC ZP2 DÙNG CHO DÒNG ZP

Các miếng đệm chân không sê-ri ZP2 có 38 size đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế giác hútd để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại giác hút bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút bọt biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.

Call: 0985-843-778

Top

   (0)