Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV SERIES

mỗi trang
EDWARDS ATEX RV12 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV12 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12 ATEX
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV12 230 V, 1-ph, 50 Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV12 230 V, 1-ph, 50 Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12 ATEX
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV12 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV12 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12 ATEX
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV3 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV3 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS ATEX RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV3 230V, 1-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV3 230V, 1-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS ATEX RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV3 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV3 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS ATEX RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV5 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV5 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE ATEX RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV5 230V, 1-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV5 230V, 1-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE ATEX RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV5 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV5 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE ATEX RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV8 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV8 115V, 1-ph, 60Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV8 ATEX
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV8 230V, 1-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV8 230V, 1-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV8 ATEX
Call: 0985-843-778
EDWARDS ATEX RV8 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

EDWARDS ATEX RV8 400V, 3-ph, 50Hz Ex II 2G IIC T4

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV8 ATEX
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV12 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV12 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV12 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

EDWARDS PFPE RV12 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV12 Two Stage Rotary Vane Pump 115/230V 1ph 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV12 Two Stage Rotary Vane Pump 115/230V 1ph 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV3 100 / 200V, 1 ph, 50 / 60Hz

EDWARDS PFPE RV3 100 / 200V, 1 ph, 50 / 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV3 115 / 230V, 1-ph, 50 / 60Hz

EDWARDS PFPE RV3 115 / 230V, 1-ph, 50 / 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV3 115/230V, 1-ph, 50/60 Hz

EDWARDS PFPE RV3 115/230V, 1-ph, 50/60 Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV3 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

EDWARDS PFPE RV3 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV5 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV5 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV5 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV5 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV5 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV5 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV5 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

EDWARDS PFPE RV5 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV5
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV8 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV8 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV8
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV8 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV8 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV8
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV8 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS PFPE RV8 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV8
Call: 0985-843-778
EDWARDS PFPE RV8 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz, and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

EDWARDS PFPE RV8 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz, and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS PFPE RV8
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV12 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS RV12 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV12 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

EDWARDS RV12 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV3 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS RV3 100/200V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV3 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS RV3 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV3 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

EDWARDS RV3 115/230V, 1-ph, 50/60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV3
Call: 0985-843-778
EDWARDS RV3 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

EDWARDS RV3 200-220/380-415V, 3-ph, 50Hz and 200-230/460V, 3-ph, 60Hz

BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV3
Call: 0985-843-778

Top

   (0)