Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BUSCH MINK

 

mỗi trang
BƠM BUSCH MINK MM 1102 BV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1102 BV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 110 m³ / h Áp lực: 60 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1102 BV

BƠM BUSCH MINK MM 1102 BV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 110 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 2.8 kW - 3.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1104 BV

BƠM BUSCH MINK MM 1104 BV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 62 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 1.3 kW - 1.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1142 BV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1142 BV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 130 m³ / h Áp lực: 60 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1144 BV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1144 BV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 75 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1144 BV

BƠM BUSCH MINK MM 1144 BV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 80 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 1.8 kW - 2.2 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1202 AV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1202 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 185 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1202 AV

BƠM BUSCH MINK MM 1202 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 200 m³ / h Áp lực: 100 mbar Công suất động cơ: 4.2 kW - 4.3 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1252 AV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1252 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 220 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1252 AV

BƠM BUSCH MINK MM 1252 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 245 m³ / h Áp lực: 100 mbar Công suất động cơ: 5.0 kW - 5.1 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1322 AV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1322 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 280 m³ / h Áp lực: 150 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1322 AV

BƠM BUSCH MINK MM 1322 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 300 m³ / h Áp lực: 150 mbar Công suất động cơ: 6.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1324 AV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1324 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 140 m³ / h Áp lực: 200 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1324 AV

BƠM BUSCH MINK MM 1324 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 160 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 3.0 kW - 4.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1402 AV AQUA

BƠM BUSCH MINK MM 1402 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 380 m³ / h Áp lực: 200 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1402 AV

BƠM BUSCH MINK MM 1402 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 400 m³ / h Áp lực: 200 mbar Công suất động cơ: 7.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM 1502 AV

BƠM BUSCH MINK MM 1502 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 500 m³ / h Áp lực: 200 mbar Công suất động cơ: 9.2 kW - 11.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MINK MM AQUA

BƠM BUSCH MINK MM AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 60 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM BUSCH MM 1502 AV AQUA

BƠM BUSCH MM 1502 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 450 m³ / h Áp lực: 200 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 110 m³ / h Áp lực: 60 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 110 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 2.8 kW - 3.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 62 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 1.3 kW - 1.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 130 m³ / h Áp lực: 60 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 75 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 80 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 1.8 kW - 2.2 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 185 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 200 m³ / h Áp lực: 100 mbar Công suất động cơ: 4.2 kW - 4.3 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 220 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 245 m³ / h Áp lực: 100 mbar Công suất động cơ: 5.0 kW - 5.1 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 280 m³ / h Áp lực: 150 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 300 m³ / h Áp lực: 150 mbar Công suất động cơ: 6.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1324 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1324 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 160 m³ / h Áp lực: 60 mbar Công suất động cơ: 3.0 kW - 4.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 380 m³ / h Áp lực: 200 mbar
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 400 m³ / h Áp lực: 200 mbar Công suất động cơ: 7.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1502 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1502 AV

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 500 m³ / h Áp lực: 200 mbar Công suất động cơ: 9.2 kW - 11.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM AQUA

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 60 m³ / h Áp lực: 100 mbar
Call: 0985-843-778

Top

   (0)