Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CÁNH GẠT LEYBOLD

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 2.5 E

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 2.5 E

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 2.5 E Tốc độ bơm (50 Hz): 2,7 m³ / h Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 BCS

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 BCS

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 BCS Tốc độ bơm (50 Hz): 65 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 78 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 400
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 B ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 B ATEX

Tốc độ bơm (50 Hz): 65 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 78 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 40 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 48 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 4.2 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 5 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 16 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 16 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 16,5 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 19,8 m³ / giờ Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 25,7 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 30,8 m³ / giờ Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 8,5 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 10,2 m³ / giờ Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 65 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 78 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 10 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 10 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 9,5 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 11,5 m³ / giờ Áp lực cuối cùng: 1,5 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 120
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 16 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 16 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 15 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 17 m³ / h Áp lực cuối cùng: 1 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 120
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 25 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 25 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 22,5 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 31 m³ / h Áp lực cuối cùng: 0,5 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 120
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 40 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 40 B

Tốc độ bơm: 44 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.5 mbar Công suất: 1.1 kW Tốc độ quay: 1500 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: 1 1/4" (G hoặc NPT) Kiểu kết nối đầu ra: 1 1/4" (G hoặc NPT) Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 120
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 65 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 65 B

Tốc độ bơm: 59 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.5 mbar Công suất: 1.5 kW Tốc độ quay: 1500 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: 1 1/4" (G hoặc NPT) Kiểu kết nối đầu ra: 1 1/4" (G hoặc NPT) Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 120
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 100 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 100 B

Tốc độ bơm (50 Hz): 87,5 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 105 m³ / h Áp lực cuối cùng: 0,5 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 120 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 120 B

Tốc độ bơm: 130 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.5 mbar Công suất: 2.2 kW Tốc độ quay: 1500 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: 1 1/4" (G hoặc NPT) Kiểu kết nối đầu ra: 1 1/4" (G hoặc NPT) Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 300 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 300 B

Tốc độ bơm: 280 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.08 mbar Công suất: 5.5 kW Tốc độ quay: 1500 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: 2" (G hoặc NPT) Kiểu kết nối đầu ra: 2" (G hoặc NPT) Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 500 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 500 B

Tốc độ bơm: 570 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.08 mbar Công suất: 9.2 kW Tốc độ quay: 630 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: 3" (G hoặc NPT) Kiểu kết nối đầu ra: 3" (G hoặc NPT) Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 470 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV 470 B

Tốc độ bơm: 470 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.08 mbar Công suất: 9.2 kW Tốc độ quay: 820 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: 3" (G hoặc NPT) Kiểu kết nối đầu ra: 3" (G hoặc NPT) Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV570 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV570 B

Tốc độ bơm: 570 m3/h Chân không tối đa: ≤ 0.08 mbar Công suất: 11 kW Tốc độ quay: 630 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: DN 100 PN / DN 100 ISO-K Kiểu kết nối đầu ra: DN 100 ISO-K Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV630 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV630 B

Tốc độ bơm: 700 m3/h Chân không tối đa: < 0.08 mbar Công suất: 15 kW Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Tốc độ quay: 820 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: DN 100 PN 10 / DN 100 ISO-K Kiểu kết nối đầu ra: Tùy chọn Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 130
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV750 B

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV750 B

Part number: 960875 Tốc độ bơm: 840 m3/h Chân không tối đa: < 0.08 mbar Công suất: 18.5 kW Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Tốc độ quay: 1000 vòng/phút Kiểu kết nối đầu vào: DN 100 PN 10 / DN 100 ISO-K
Call: 0985-843-778

Top

   (0)