Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BECKER DT SERIES

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.25 K

BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP BECKER DT 4.25 K

VACUUM PUMP BECKER DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
BECKER VACUUM PUMP DT 4.25 K

BECKER VACUUM PUMP DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.25 K

BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP DT 4.25 K

VACUUM PUMP DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.25 K

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.25 K

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.25 K

- Lưu lương max : 25 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.1 kW - Độ ồn : 65 dB(A) - Cân nặng : 36.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.40 K

BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP BECKER DT 4.40 K

VACUUM PUMP BECKER DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
BECKER VACUUM PUMP DT 4.40 K

BECKER VACUUM PUMP DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.40 K

BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP DT 4.40 K

VACUUM PUMP DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.40 K

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.40 K

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.40 K

- Lưu lương max : 40 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 1.85 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 46 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.16

BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP BECKER DT 4.16

VACUUM PUMP BECKER DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
BECKER VACUUM PUMP DT 4.16

BECKER VACUUM PUMP DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.16

BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP DT 4.16

VACUUM PUMP DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.16

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.16

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.16

- Lưu lương max : 16 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.55 kW - Độ ồn : 62 dB(A) - Cân nặng : 23.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.10

BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP BECKER DT 4.10

VACUUM PUMP BECKER DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
BECKER VACUUM PUMP DT 4.10

BECKER VACUUM PUMP DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.10

BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP DT 4.10

VACUUM PUMP DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.10

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.10

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.10

- Lưu lương max : 10 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 60 dB(A) - Cân nặng : 16 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.8

BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP BECKER DT 4.8

VACUUM PUMP BECKER DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
BECKER VACUUM PUMP DT 4.8

BECKER VACUUM PUMP DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.8

BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP DT 4.8

VACUUM PUMP DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.8

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.8

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.8

- Lưu lương max : 8.0 m3/h - Độ chân không : +1.0 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.37 kW - Độ ồn : 58 dB(A) - Cân nặng : 11.5 KG
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.6/0-61

BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DT 4.6/0-61

- Lưu lương max : 5.7 m3/h - Độ chân không : +0.5 bar max - Điện áp : động cơ 3 phase 0.18 kW - Độ ồn : 67 dB(A) - Cân nặng : 7 KG
Call: 0985-843-778

Top

   (0)