Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG WBS-30A

BƠM CHÂN KHÔNG WBS-30A

Model : WBS-30A Lưu lượng : 235x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 0.75 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WBS-50A

BƠM CHÂN KHÔNG WBS-50A

Model : WBS-50A Lưu lượng : 405x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto :1.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WBS-60A

BƠM CHÂN KHÔNG WBS-60A

Model : WBS-60A Lưu lượng : 575x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto :2.2 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WBS-80A

BƠM CHÂN KHÔNG WBS-80A

Model : WBS-80A Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WO-10

BƠM CHÂN KHÔNG WO-10

Model : WO-10 Lưu lượng : 10m3/ giờ ( 50HZ) Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto : 0.3 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WO-12

BƠM CHÂN KHÔNG WO-12

Model : WO-12 Lưu lượng : 12m3/ giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 mbar Công suất moto : 0.3 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WO-20

BƠM CHÂN KHÔNG WO-20

Model : WO-20 Lưu lượng : 19m3/ giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 mbar Công suất moto : 0.6 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG B-1200

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG B-1200

Model : B-1200
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG B-2600

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG B-2600

Model : B-2600
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG B-500

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG B-500

Model : B-500
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-100

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-100

Model : PCX-100 Lưu lượng : 100 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 0.8-2.2 bar Công suất moto : 5.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-155

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-155

Model : PCX-155 Lưu lượng : 150 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 bar Công suất moto : 7.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-255

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-255

Model : PCX-255 Lưu lượng : 250 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2.2 bar Công suất moto : 15 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-305

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-305

Model : PCX-305 Lưu lượng : 300 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2.2 bar Công suất moto : 15 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-405

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-405

Model : PCX-405 Lưu lượng : 400 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 bar Công suất moto : 22 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-515

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-515

Model : PCX-515 Lưu lượng : 500 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 bar Công suất moto : 30 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-60

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-60

Model : PCX-60 Lưu lượng : 56 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 bar Công suất moto : 3 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

Model : VCX-100 Lưu lượng : 100 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 2.2 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

Model : VCX-100 Lưu lượng : 100 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 2.2 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-1005

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-1005

Model : VCX 1005 Lưu lượng : 950 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 18.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-155

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-155

Model : VCX-155 Lưu lượng : 150 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 2.8 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-255

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-255

Model : VCX-255 Lưu lượng : 250 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 5.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-305

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-305

Model : VCX-305 Lưu lượng : 300 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 5.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-405

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-405

Model : VCX-405 Lưu lượng : 400 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 7.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-515

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-515

Model : VCX-515 Lưu lượng : 500 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 9 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-60

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-60

Model : VCX-60 Lưu lượng : 72 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 685 mmHgG Công suất moto : 1.1 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-100B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-100B

Model : WBS-100B Lưu lượng : 2200x2 / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 7.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-30A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-30A

Model : WBS-30A Lưu lượng : 235x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 0.75 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-30A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-30A

Model : WBS-30A Lưu lượng : 235x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 0.75 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-50A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-50A

Model : WBS-50A Lưu lượng : 405x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto :1.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-50A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-50A

Model : WBS-50A Lưu lượng : 405x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto :1.5 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-60A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-60A

Model : WBS-60A Lưu lượng : 575x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto :2.2 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-60A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-60A

Model : WBS-60A Lưu lượng : 575x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto :2.2 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80A

Model : WBS-80A Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80A

Model : WBS-80A Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80B

Model : WBS-80B Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw
Call: 0985-843-778

Top

   (0)