Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH

Mr Thao - 0985 459 559

Mr Thao - 0985 459 559

Ms Ái - 0985 843 778

Ms Ái - 0985 843 778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SG 0008 A

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SG 0008 A

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 130 m³ / h - 130m³ / h Áp lực: (100 đến 250) mbar - (100 đến 250) mbar Công suất động cơ: 0.12 kW - 0.12 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0140 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0140 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 125 m³ / h - 136 m³ / h Áp lực: (- 0.6 đến + 0.6) bar - (- 0.6 đến + 0.6) bar Công suất động cơ: 5.5 kW - 7.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0100 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0100 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 98 m³ / h - 109 m³ / h Áp lực: (- 0.6 đến + 0.6) bar - (- 0.6 đến + 0.6) bar Công suất động cơ: 4.0 kW - 5.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0080 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0080 B

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 80 m³ / h - 96 m³ / h Áp lực: (- 0.6 đến + 0.6) bar - (- 0.6 đến + 0.6) bar Công suất động cơ: 3.0 kW - 4.3 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0063 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0063 B

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 55 m³ / h - 65 m³ / h Áp lực: (- 0.6 đến + 0.6) bar - (- 0.6 đến + 0.6) bar Công suất động cơ: 2.2 kW - 3.4 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0040 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0040 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 40 m³ / h - 48 m³ / h Áp lực: (- 0.6 đến + 0.6) bar - (- 0.6 đến + 0.6) bar Công suất động cơ: 1.5 kW - 1.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0025 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO DC 0025 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 25 m³ / h - 30 m³ / h Áp lực: (- 0.6 đến + 0.6) bar - (- 0.6 đến + 0.6) bar Công suất động cơ: 1.1 kW - 1.1 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1140 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1140 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 128 m³ / h - 156 m³ / h Áp lực: 1.5 bar - 1.5 bar Công suất động cơ: 7.5 kW - 9.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1100 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1100 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 88 m³ / h - 100 m³ / h Áp lực: 1.5 bar - 1.5 bar Công suất động cơ: 5.5 kW - 7.5 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1080 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1080 B

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 70 m³ / h - 86 m³ / h Áp lực: 1.0 bar - 1.0 bar Công suất động cơ: 3.0 kW - 4.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1063 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1063 B

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 55 m³ / h - 65 m³ / h Áp lực: 1.0 bar - 1.0 bar Công suất động cơ: 2.2 kW - 3.0 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1040 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1040 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 40 m³ / h - 48 m³ / h Áp lực: (0.6-1.0) bar - (0.6-1.0) bar Công suất động cơ: 1.25 kW - 1.25 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1025 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1025 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 25 m³ / h - 30 m³ / h Áp lực: (0.6-1.0) bar - (0.6-1.0) bar Công suất động cơ: 0.9 kW - 0.9 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1016 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1016 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 10 m³ / h - 12 m³ / h Áp lực: 0.6 bar - 0.6 bar Công suất động cơ: 0.37 kW - 0.37 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1010 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SD 1010 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 10 m³ / h - 12 m³ / h Áp lực: 150 mbar - 150 mbar Công suất động cơ: 0.37 kW - 0.37 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1005 D

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1005 D

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 3.6 m³ / h - 6.0 m³ / h Áp lực: 150 mbar - 150 mbar Công suất động cơ: 0.14 kW - 0.16 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1003 D

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1003 D

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 3.0 m³ / h - 3.6 m³ / h Áp lực: 150 mbar - 150 mbar Công suất động cơ: 0.1 kW - 0.12 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1040 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1040 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 40 m³ / h - 48 m³ / h Áp lực: 120 mbar - 120 mbar Công suất động cơ: 1.25 kW - 1.25 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1025 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1025 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 16 m³ / h - 19 m³ / h Áp lực: 150 mbar - 150 mbar Công suất động cơ: 0.55 kW - 0.55 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1016 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1016 C

Tần số: 50Hz 60Hz Tốc độ bơm: 16 m³ / h 19 m³ / h Áp lực: 150 mbar 150 mbar Công suất động cơ: 0.55 kW 0.55 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1010 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1010 C

Tần số 50Hz 60Hz Tốc độ bơm 10 m³ / h 12 m³ / h Áp lực cuối cùng 150 mbar 150 mbar Tối đa công suất động cơ 0.37 kW 0.37 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1008 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1008 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 7.3 m³ / h - 8.8 m³ / h Áp lực: 150 mbar - 150 mbar Công suất động cơ: 0.25 kW - 0.30 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1100 C

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1100 C

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 83 m³ / h - 97 m³ / h Áp lực: 100 mbar - 100 mbar Công suất động cơ: 3 kW - 4 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1080 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1080 B

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 62 m³ / h - 77 m³ / h Áp lực: 100 mbar - 100 mbar Công suất động cơ: 2.2 kW - 3 kW
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1063 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH SECO SV 1063 B

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 55 m³ / h - 65 m³ / h Áp lực: 100 mbar - 100 mbar Công suất động cơ: 1.7 kW - 2.2 kW
Call: 0985-843-778

Top

   (0)